Grovrengöringens grunder inom produktionsverksamheten


20.06.2019

Tre gånger om året genomför Wetrok en rengöringsutbildning hos Mibelle Group vid kontoret i Buchs, Schweiz. I slutet av februari stod grovrengöringen av ett produktionsutrymme på schemat. Där fick rengöringspersonalen lära känna tekniken för våtskurning, hur man kontrollerat styr en singelskurmaskin och fastställer pH-värden. Den största kunskapsvinsten låg däremot inom ett helt annat område.

20 februari 2019, kl. 12.00: Rengöringsteamet hos Mibelle går in i produktionsrummet. Varje lokalvårdare är utrustad med skyddsglasögon, arbetskläder, hårnät och rena arbetsskor. På så vis ser man till att ingen smuts kommer in i det hygienkänsliga produktionsrummet.

Michelle Obama och äppelkräm
Här och i Business Unit Mibelle Biochemistry tillverkas i vanliga fall ingredienser för kosmetikaprodukter som sedan säljs i över 50 länder. Det handlar om ganska sällsynta verksamma ämnen som t.ex. extrakt från alprosblad, isalger eller den speciella äpplesorten från östra Schweiz, Uttwiler Spätlauber. Dessa verksamma ämnen används i olika krämer och lotioner från Mibelle Group liksom andra kosmetikaföretag över hela världen. Michelle Obama använder till exempel en kräm med verksamma ämnen från Uttwiler Spätlauber-äpplet.

Två grovrengöringar – en alkalisk, en sur
”Vilken typ av smuts handlar det om på det här golvet?” lyder den första frågan som kursledaren Sergio Lottenbach ställer till de nya lokalvårdarna. Efter en kort analys av de keramiska golvplattorna svarar kursdeltagarna: ”kalk, rost och missfärgningar”. Han verkar nöjd med det svaret och informerar gruppen om rengöringsprocessen. Mibelle-teamet får en introduktion i två olika typer av grovrengöring idag – en alkalisk och en sur. Först tas den organiska smutsen bort med ett alkalisk grundrengöringsmedel. Därefter tas kalk, rost och missfärgningar bort med ett surt grundrengöringsmedel. ”Organisk smuts, som till exempel fett, skyddar kalken. Därför måste man alltid ta bort den organiska smutsen först, annars kommer man inte åt kalken”, förklarar rengöringsexperten anledningen till den tvådelade processen. Innan de kan börja, ber han rengöringspersonalen att dela upp sig i två grupper. Varje grupp tilldelas hälften av rummet. ”Utse en gruppledare. Gruppledaren ska visserligen också delta i arbetet, men tar först och främst hand om samordningen av arbetet”, lägger teamledaren Sybille Westphal till. För henne är det viktigt att hennes team direkt får tillämpa gårdagens nyförvärvade teorikunskaper i praktiken. På förmiddagen togs två punkter upp: samarbetets effektivitet och den målmedvetna användningen av öppna och stängda frågor.

Spara på krafterna
I början av grovrengöringsprocessen finns allt material som behövs redo på plats. Moppar räknas, våtmoppstativ placeras ut, rengöringshinkar förbereds, singelskurmaskiner utrustas med rondeller och våtsugmaskinen liksom kantrengöringsredskap görs redo. Det är förberedelserna som avgör om arbetet blir effektivt eller ej. Den viktigaste regeln är därför att planera korta vägar. När man har dragit på sig handskarna kan man börja med att dosera grovrengöringsmedlet. Efter några diskussioner om mängden smuts och rummets storlek bestämmer sig båda gruppledarna för en blandning på åtta liter vatten och två liter rengöringsmedel. ”Stopp! Häll alltid i vattnet först i hinken och sedan rengöringsmedlet, annars skummar det över”, uppmanar en lokalvårdare sina kollegor och hindrar dem på så vis från att göra fel. Sybille Westphal frågar gruppledarna om de redan har tänkt på vattnet till sköljningen. Det har de. Eftersom den lösa smutsen redan tagits bort från golvet tidigare går de nu vidare till appliceringen. Den blandade brukslösningen hälls ut på golvet och fördelas jämnt med en mopp. Det är viktigt att hela golvet blir fuktigt, annars kan alkalier orsaka att fläckar bildas. Rengöringsmedarbetarna skyndar sig kors och tvärs genom rummet med sina moppar. Det ser lite kaotiskt ut, men man kan verkligen inte anklaga arbetslaget för att ha bristande arbetsvilja.  Ur ögonvrån ser Wetroks specialist en kvinna som redan har börjat arbeta med en fogborste på golvet. ”Använd inte borsten. Brukslösningen fördelar vi inte med borsten, eftersom det kräver onödigt mycket kraft, det är mycket enklare med moppen”, tipsar han.

Cirkelrörelser med singelskurmaskinen
Efter en kort verkningstid på tio minuter används singelskurmaskinen. En grupp bestämmer sig på kursledarens inrådan för en mikrofiberrondell, den andra för en borste. Med cirkelrörelser avlägsnar de successivt smutsen från golvet. Mörkbruna, nästan svarta rännilar rinner mot avloppet. På grund av alkalierna blir golvet glatt och det gör att halksäkerheten blir en utmaning. Att använda singelskurmaskinen på ett säkert sätt är alltså kompetens en för stunden. Bara med stor möda lyckas en medarbetare hålla balansen. Sybille Westphal ser direkt när hennes medarbetare behöver hjälp. Hon skyndar fram till henne, ställer sig stödjande bakom henne, tar också tag i singelskurmaskinens handtag och hjälper henne på så vis att bli mer stabil. Under tiden har andra redan fått tag i ett kantrengöringsredskap och med det skurar de de sista ställena som är oåtkomliga för maskinen. Kamratandan i teamet går inte att missa. Om rondeller och borstar behöver sköljas av emellanåt finns kollegorna direkt till hands. Även det är ett effektivt samarbete. Nu gäller det att byta singelskurmaskinen mot våtsugmaskinen för att successivt frigöra golvet från det sista smutsvattnet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liten pH-sticka, stor effektivitetsvinst
Nu kommer det sista arbetssteget: sköljningen. En grupp genomför sköljningen med mopp och den andra bestämmer sig för singelskurmaskinen med vattentank. På grund av den stora mängden skum som bildas krävs det att de sköljer två gånger. Därefter våtsuger de igen. Sanningens timme är slagen. Ett pH-test ska nu visa om golvet har ett neutralt pH-värde igen (mellan 7 och 8). Endast om så är fallet får man lov att genomföra den sura grovrengöringen. Annars måste man skölja igen. Till hjälp har gruppledaren en pH-sticka, fuktar den med färskt vatten och lägger den på den rengjorda ytan i ett par sekunder. För att vara helt på den säkra sidan testas två olika ställen. Och det visar sig vara ett neutralt pH-värde. Medan gruppen med maskinen (singelskurmaskin) uppnår ett perfekt pH-värde på 7, lyckas gruppen som arbetade manuellt (mopp) uppnå ett värde mellan 7 och 8. ”I detta test handlar det inte bara om säkerheten, utan även om effektiviteten. Ni behöver inte längre skölja fem gånger efter varandra för att vara säkra på att golvet har ett neutralt pH-värde. Sköljer ni två gånger och gör testet efter det, ser ni kanske att extra sköljningar inte längre behövs. På så vis kan ni spara massor av tid”, sammanfattar Sybille Westphal kontrollinstrumentets nytta.

Kommunikation är avgörande
Det som inte får saknas efter en sådan omfattande arbetsprocess är en feedbackrunda. Alla kursdeltagare samlas i mitten av det nu strålande rena rummet. Wetroks kursledare berömmer teamets handlingskraftiga insats: ”Var och en av er tog er ivrigt an uppgiften och ni hjälpte varandra på ett föredömligt sätt. Ert engagemang ledde dock ibland till kaotiska situationer. Ni måste förstå logiken i processerna”, råder han dem att ta med i beräkningen. Han ger genast ett par exempel: Medarbetarna bör verkligen betrakta verkningstiden som en sådan och inte direkt börja använda kantrengöringsredskap eller fogborstar under det arbetssteget. Dessutom bör man inte rengöra med fogrengöringsinstrument där singelskurmaskinen ännu inte har körts, utan först där den redan har använts. ”På så vis blir vi nämligen inte färdiga snabbare, utan bara tröttare snabbare”, säger han och hänvisar till gårdagens teoriundervisning om effektivitet. Deltagarna ler igenkännande. Även Sybille Westphal har lagt märke till något: ”Se till att inte underskatta vikten av att kommunicera. Några av felen som ni gjorde hade kunnat undvikas genom att ställa frågor innan. Till nästa genomgång skulle jag vilja att gruppledarna blir mer medvetna om sina samarbets- och kommunikationsroller i grupperna”, tillägger hon. Deltagarna nickar instämmande och det är uppenbart att de redan själva har lagt märke till sin förbättringspotential. Just denna förmåga att reflektera visar tydligt att det hos dessa rengöringsmedarbetare inte handlar om ”städpersonal”, utan om kompetenta rengöringsspecialister.

Det viktiga när det kommer till sur grovrengöring
Eftersom kalken fortfarande måste tas bort börjar grovrengöringsprocessen om från början. Denna gång handlar det i och för sig om ett surt grundrengöringsmedel. För kursdeltagarna är detta ett utmärkt tillfälle att direkt ta vara på förbättringspotentialen som nämndes i den första rundan. ”Måste vi även låta syrorna verka?”, frågar en kursdeltagare Sergio Lottenbach. ”Absolut, det är till och med mycket viktigt för att kalken sedan ska kunna tas bort utan rester. Det fungerar på samma sätt som när man avkalkar en kaffemaskin – då låter man ju också kalkborttagningsmedlet verka”, svarar han på frågan med en av sina populära liknelser från köket. Processen fungerar på samma sätt som vid grovrengöringen med alkaliskt rengöringsmedel, men vid rengöring med syror är det särskilt viktigt att fogarna först har blötlagts noggrant. Dessutom får man aldrig glömma att noggrant skölja ur rondeller, hinkar och våtsugmaskinen så att ingen kemisk reaktion uppstår när man byter till det sura grundrengöringsmedlet.  Om man är osäker kan man också ta hjälp av pH-testet.

En personligt anpassad utbildning är också ett teambuildingevent
Det är roligt att titta på när teamet jobbar med den andra grovrengöringen. Inga kantrengöringsredskap används för tidigt, inga missförstånd, istället ställs fler frågor och tydliga svar och instruktioner ges som leder till klara ansvarsområden. Det blir också tydligt när det kommer till rengöringstiden. Den andra grovrengöringen klarar arbetslaget på nästan halva tiden. Sybille Westphal är stolt över grupperna och står helt och hållet bakom konceptet med en personligt anpassad utbildning: ”Det är otroligt vad vi har uppnått tillsammans på en enda dag. Med en halv dag teoriundervisning och en halv dag praktisk utbildning fick vi en fortbildning och ett teambuildingevent i ett. Idag såg vi att det inte är individens fackkunskaper som gör att gruppen är framgångsrik, utan på vilket sätt vi kommunicerar med varandra.”

Grovrengöringens 11 steg:

 1. avlägsna lös smuts (dammbindande torkning)
 2. dosera brukslösningen korrekt i hinken
 3. fukta fogarna
 4. fördela brukslösningen med en mopp på golvet
 5. låt brukslösningen verka i 10 till 15 minuter
 6. våtskura med singelskurmaskin och rondell/borste
 7. rengör fogar och kanter med kantrengöringsredskap och fogborste
 8. sug upp smutsvattnet med våtsugmaskinen
 9. skölj ytan med vatten
 10. sug upp vattnet med våtsugmaskinen
 11. mät pH-värdet på den rena ytan (upprepa sköljningen vid behov)

 

Kort intervju med Sybille Westphal, chef för rengöring och arbetskläder hos Mibelle Group vid kontoret i Buchs, Schweiz

”Man lyssnar med ett annat öra på en extern kursledare”

Du är en rengöringsspecialist med många års erfarenhet, men ändå låter du ditt team utbildas av ett externt företag – varför då?
Mina medarbetare är vana vid att få instruktioner och råd av mig varje dag. För att riktigt kunna ta till sig nya kunskaper är det nödvändigt att bryta våra vanor. Genom att använda oss av en extern rengöringsexpert kan jag vara säker på att nya kunskaper betraktas som viktiga och hålls kvar i minnet längre. Man lyssnar med ett annat öra på kunskapen som en extern kursledare förmedlar. Ett exempel: Vi har sedan en tid tillbaka skaffat oss mikrofiberrondeller för rengöringen med singelskurmaskinen. Men mitt team har ännu inte kunnat vänja sig vid dem. Under dagens utbildning lyckades Wetroks kursledare dock att övertyga mitt team om att mikrofiberrondeller kan komma till bra användning under grovrengöringen genom att dela med sig av sina egna erfarenheter. Perspektiv utifrån kan ibland förflytta berg.

Varför utbildas ditt team direkt på arbetsplatsen?
Tidigare deltog medarbetarna i olika rengöringskurser i utbildningsleverantörens lokaler. Det hade två avgörande nackdelar: För det första fick inte alla medarbetare samma information på utbildningen och för det andra kunde de inte arbeta med de material som de var vana vid. Idag deltar endast nya medarbetare i sådana standardiserade rengöringskurser. Vi anordnar däremot en personligt anpassad utbildning tre gånger om året med en kursledare från Wetrok hos oss på företaget. På så vis kan medarbetarna arbeta med de redskap, maskiner och medel som de faktiskt använder i vardagen. Dessutom har vi att göra med samma typ av golv under utbildningen som vi rengör regelbundet. Ytterligare en fördel med den personligt anpassad utbildningen är att jag kan ta upp de ämnen som är aktuella just då.

Vilka framsteg har ditt team uppnått genom den personligt anpassade utbildningen?
Oavsett om det handlar om en städ- eller rengöringsgrupp så hittar man den största förbättringspotentialen mestadels inte i fackkunskaperna utan i kommunikationen och samarbetet. Rengöringspersonalen på ett stort företag arbetar oftast ensamma. De arbetar ju i helt olika hörn av lokalerna under dagen. För att kunna garantera en smidig process med semestervikarier och sjukdomsbortfall är bra kommunikation A och O. Det är precis det som medarbetarna lär sig av den teoretiska delen om utvecklingsmodeller för teamet och de efterföljande praktiska övningarna i undervisningen. Tack vare den förbättrade kommunikationsförmågan kan arbetslaget numera arbeta mer självständigt eftersom de kan hjälpas åt när problem uppstår utan att direkt behöva fråga mig om råd. Jag är stolt över de stora framstegen som vi har gjort – och helt säkert kommer att fortsätta göra – när det gäller detta.