Våttorkning

Medelstor ytkapacitet: 250 m2/h

Fastsittande smuts tas bort manuellt mekaniskt-kemiskt från vattenfasta golvbeläggningar.

Direkt metod: vid lätt nedsmutsning
Lämpar sig för System Hopital och för hinkvagn/mopp

Indirekt metod: vid kraftig nedsmutsning. Använd inte på installationsgolv! Lämpar sig för hinkvagn/mopp

Förarbete (våttorkning)

Applicera rätt doserad brukslösning i vattenhink
Välj rätt produkt för respektive golvbeläggning och dosera

Ta fram så många moppar som behövs
System Hopital

Ta bort lös smuts
Dammtorka
Torrdammsug

Ställ upp varningsskylt

Huvudarbete A) Direkt metod (våttorkning)

Våttorka golvbeläggningen med utpressad eller förfuktad mopp i ett enda arbetsmoment
Fukttorka först kanter, hörn och under möbler och därefter de öppna ytorna med pendelrörelser mot utgången

B) Indirekt metod (våttorkning)

Fördela brukslösning med mopp i det första arbetsmoment
Fukttorka först kanter, hörn och under möbler och därefter de öppna ytorna med pendelrörelser mot utgången

Låt brukslösningen verka
Får inte torka in

Samla upp smutsvattnet med en sköljd och väl urpressad mopp i det andra arbetsmomentet
Fukttorka även här mot utgången

Avslutande arbete (våttorkning)

Låt golvet torka

Våttorka fukttorkningsredskapet och rengör rengöringsmaterialet

Matchar Prdoukte